Izolujte svoj dom a znížte náklady na vykurovanie

Energetická účinnosť – Expert radí

Fyzik Joachim Zeller z technického ústavu ebök v nemeckom Tübingene pracuje na stratégiách zameraných na úsporu energie už viac ako 20 rokov. Prezrádza, ako môžu malé opatrenia zvýšiť energetickú účinnosť a znížiť náklady na energiu.

Je čas znížiť náklady na vykurovanie počas zimy

Odborné rady, ako šetriť energiu

Odborné rady, ako šetriť energiu

Trend čoraz výraznejšieho zdražovania je najviac viditeľný na rastúcich nákladoch na energie na vykurovanie a ohrievanie teplej vody. V minulom roku sa náklady na elektrinu, plyn, vykurovací olej a iné palivá zvýšili o takmer desať percent. Fyzik Joachim Zeller z technickej kancelárie ebök v nemeckom Tübingene pracuje už viac ako 20 rokov na stratégiách pre úsporu energie, ktoré sa zameriavajú najmä na súkromné domácnosti. Energetický expert prezrádza, kde sa skrývajú najhorší zlodeji energie, a aké opatrenia môžu spotrebitelia prijať na zníženie nákladov na vykurovanie.

Takmer polovica nákladov na energiu v domácnostiach pripadá na vykurovanie. Kde sa ukrývajú zlodeji energie?

Joachim Zeller: Na dosiahnutie optimálnej energetickej účinnosti nestačí eliminovať len jedného zlodeja energie. V starších, nerenovovaných budovách nájdete slabé miesta skoro všade. K vysokým tepelným stratám dochádza, napríklad, na všetkých vonkajších častiach budovy, t.j. na obvodových stenách, na streche, na pivničnom strope a na oknách.

Samotné okná môžu predstavovať až štvrtinu celkovej spotreby energie. Prečo to tak je?

Joachim Zeller: Staršie okná, najmä tie s jednoduchým zasklením, majú veľmi zlú tepelnú izoláciu. Neutesnené medzery okolo okien sú ďalšie slabé miesta, ktoré majú za následok tepelnú stratu spôsobenú prievanom, a tým aj vyššie náklady na vykurovanie.

Čo môže človek robiť, aby peniaze na vykurovanie doslova nevyhadzoval von oknom?

Joachim Zeller: V prvom rade má zmysel prerobiť dom tak, aby bol energeticky úsporný. Plánovanej renovácii domu by mala predchádzať analýza energetickej spotreby / straty zo strany kvalifikovaného energetického poradcu. To je jediný spoľahlivý základ správneho plánu na úsporu energie, ktorý povedie k zásadným a dlhodobým úsporám.

   

Nie každý môže hneď realizovať zásadný plán na úsporu energie. Aká je účinnosť dočasných riešení, akými je utesnenie okenných spojov pomocou izolačného tesnenia?

Utesnite škáry a chladný prievan nechajte za oknom

Utesnite škáry a chladný prievan nechajte za oknom

Joachim Zeller: Štúdia priepustnosti vzduchu tesnení z radu tesamoll® potvrdzuje, že tento rad výrobkov má veľmi dobré tesniace výsledky. Na základe toho sme vypočítali vplyv na úsporu energie, ktorý možno dosiahnuť izoláciou medzier rôznych šírok v okenných rámoch. Naša štúdia sa zamerala na rodinné a bytové domy postavené v rokoch 1960 až 1970.

Aké boli vaše výsledky?

Joachim Zeller: Vo všetkých študovaných modeloch s medzerami o šírke 2 mm alebo viac má použitie tesnení z radu tesamoll® pozitívny vplyv na úspory už po jednom zimnom období. Úspory nákladov na vykurovanie teda predstavujú viac, než je kúpna cena tesnenia. Pomocou tesnenia možno v dome s viacerými neutesnenými oknami s väčšími medzerami ušetriť až 20 percent nákladov na vykurovanie. Názorný príklad: Pri medzerách so šírkou 3 mm ušetríte na nákladoch na vykurovanie približne 150 eur za štyri roky. Pri širších medzerách môžete ušetriť ešte viac.

Je toto riešenie vhodné len pre nájomníkov alebo aj pre majiteľov domov či bytoviek?

Joachim Zeller: V dlhodobom horizonte majitelia vsádzajú na vylepšovanie svojich budov, a to aj s ohľadom na energetický certifikát, ktorý je zavedený od polovice roka 2008. Majiteľom bytoviek, ktorí sa nevedia sami rozhodnúť, či majú vymeniť okná, a majiteľom rodinných domov, ktorí nevedia alebo ešte nechcú renovovať, odporúčame pred nástupom zimy inštalovať na škáry v okenných rámoch tesnenia, ktorými minimalizujú tepelné straty.

Okrem neúmyselného úniku vzduchu cez trhliny robia ľudia chyby aj pri vetraní izieb?

Joachim Zeller: Zo zdravotných a energetických dôvodov je vhodné vetranie prostredníctvom okien žiaduce. Frekvencia a intenzita vetrania teda primárne súvisí s vonkajšou teplotou a vlhkosťou vzduchu v miestnosti. Od novembra do marca je zlatým pravidlom krátke, no intenzívne vetranie v trvaní 4 až 6 minút každé 2 hodiny (ak je to možné). V letných mesiacoch by mala byť intenzita vetrania výrazne vyššia, t.j. vždy polhodinové vetranie.

S vetraním to môžete nielen preháňať, ale často sa aj zanedbáva. Aké to má následky?

Joachim Zeller: Pri zriedkavom vetraní riskujete dusný vzduch, ale aj vyššiu vlhkosť, čo môže viesť k vzniku plesní. Ak si namontujete tesniace lišty, mali by ste viac vetrať. Na rozdiel od neutesnených okenných spojov nie je primerané vetranie plytvaním energie.

Prečo to tak je?

Joachim Zeller: Prúdenie vzduchu cez okenné škáry riadi počasie. Čím chladnejšie a veternejšie je vonku, tým viac vzduchu cez škáry prechádza. K potrebnému odvlhčovaniu dochádza veľmi rýchlo, no vzduch cez škáry prúdi neustále. Z energetických dôvodov by to malo byť presne naopak: čím je vonku teplejšie, tým rýchlejšie by sa mala miestnosť vetrať. Frekvenciu a intenzitu vetrania je najlepšie vziať do vlastných rúk.