Závod tesa Sparta, Michigan, USA

Špeciálne pásky pre automobily, spotrebiče a obaly

Výrobný závod tesa Sparta, USA