Obchodné podmienky

spoločnosti tesa tape s.r.o.
so sídlom Praha 5, Walterovo náměstí 329/3, PSČ 158 00, IČ: 27112039, DIČ: CZ27112039
zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd. C, vložka č. 97122, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky:
tesa tape s.r.o. – organizačná zložka Slovensko, so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO 36 790 591,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, od.Po, vl.č. 1485/B