Zamestnanci_RandD-002_72dpi-1

Členstvá

Ako súčasť priemyslu lepiacich pások spolu s ostatnými firmami v tomto sektore pokladáme za svoj cieľ kreatívne formovať technické normy, trendy na trhu a právne regulácie. Preto sme členom týchto organizácií.