Dodávateľská sieť tesa

Stefan Schmidt

Dodávateľská sieťVzdelanie

1986 – 1990 Univerzita v Hamburgu, Elektrotechnický inžiniering – inžiniering komunikácií

Profesionálne skúsenosti

Nemecké vojenské letectvo
1985 – 1993 Technický pracovník

tesa SE
od roku 1994 Projektový manažér, závod tesa Offenburg
1994 – 2000 Technický riaditeľ, závod tesa Offenburg
2000 – 2002 Výrobný riaditeľ, závod tesa Offenburg
2002 – 2003 Riaditeľ pre materiál, závod tesa Offenburg
2003 – 2006 Generálny riaditeľ, závod tesa Suzhou, Čína
2007 – 2014 Korporátny riaditeľ pre technológie, tesa SE, Hamburg
od roku 2014 Výkonný viceprezident, dodávateľská sieť, Hamburg

Prečítajte si viac