Product- und Technology Development at tesa

Vývoj výrobkov a technológií

Fascinujúci svet technológie lepenia

Niekedy musia spájať ťažké komponenty po celé desaťročia. Inokedy musia byť odstrániteľné bez zanechania zvyškov po lepidle. Niektoré sú oveľa tenšie než vlas. A iné môžu slúžiť ako tlmič nárazov. V prípade potreby by mali byť vodivé, alebo by mali naopak uzemňovať. K ich nespočetným úlohám patrí aj regulácia svetla a tepla. V dnešnej dobe sú lepiace pásky multitalenty a svoju náročnú prácu často vykonávajú bez toho, aby si ich niekto všimol. Nech sú ich funkcie akokoľvek rôznorodé, ich vývojový proces je rovnako fascinujúci. Ponorte sa do širokého sveta lepiacej technológie v spoločnosti tesa

125 rokov úspechu

Spoločnosť tesa má ako nadnárodná spoločnosť 125-ročné skúsenosti s vývojom a výrobou lepidiel a technológiou nanášania. Zásadnou súčasťou filozofie spoločnosti bolo vždy ponúkať inovatívne produkty a služby. Spoločnosť tesa dnes generuje viac ako 20 % svojho predaja prostredníctvom lepiacich pások, ktoré nemajú viac ako päť rokov. Inovácie môžu vzniknúť na úplne odlišných úrovniach, napríklad vývojom vlastných technológií, optimalizáciou procesov, spoluprácou s externými partnermi alebo šetrením zdrojov, ako sú energia a suroviny, a to predovšetkým prostredníctvom medzinárodnej siete vysokokvalifikovaných zamestnancov v rámci spoločnosti. 

Umenie navrhovania pásky

Stačí vziať lepiacu látku, rozotrieť ju na nosný materiál, ako je fólia, textília alebo papier, a priložiť kryciu fóliu. Hotovo! Výroba lepiacej pásky sa na prvý pohľad javí ako celkom jednoduchá úloha. Mnoho vecí, ktoré vyzerajú ľahko, si však v skutočnosti vyžaduje veľa práce a množstvo odborných znalostí. Dokazuje to už skutočnosť, že požiadavky na lepiace pásky sa môžu veľmi líšiť. Niektoré musia odolávať tým najnáročnejším poveternostným podmienkami ako je chlad, teplo, dážď a UV žiarenie, a to po celé desaťročia. U iných pások musí matrica lepiacej vrstvy dokonca prevziať ďalšie funkcie, ako je absorpcia nárazov alebo vodivosť. Momentálne najtenšia obojstranná lepiaca páska, ktorú spoločnosť tesa vyrába do smartfónov, má hrúbku iba tri mikrometre. Je šestnásť krát tenšia ako ľudský vlas! Najhrubšie penové pásky značky tesa, ktoré sa používajú okrem iného aj v stavebníctve, majú, na druhej strane, hrúbku viac ako 5 000 mikrometrov, teda päť milimetrov.

Spoločnosť tesa bola v priemyselnej sfére vždy uznávaná ako spoločnosť, ktorá preukázala svoje odborné znalosti pri návrhu lepidiel a pások. Ide predovšetkým o know-how v oblasti polymerizácie, zloženia (miešania) a tiež úpravy už existujúcich lepiacich systémov. Tieto kľúčové kompetencie nám umožňujú ponúknuť zákazníkom z rôznych priemyselných odvetví široké portfólio produktov založených na rôznych technologických platformách.

3_Die-hohe-Kunst_bearb_V2

Budúcnosť je vytlačená v 3D

Na vývoj a výrobu inovatívnych lepiacich pások potrebujete dobrú kombináciu fyziky, chémie, techniky a kreativity. Lepidlá sú všeobecne založené na báze prírodného alebo syntetického kaučuku alebo akrylátov. Zatiaľ čo v minulosti sa vo výrobnom procese používalo veľké množstvo organických rozpúšťadiel, dnes je možné tieto rozpúšťadlá často buď recyklovať, alebo úplne nahradiť, ako pri extrudovaných lepidlách. Šetria sa tak zdroje a chráni naše životné prostredie. Pokiaľ ide o technologický rozvoj, spoločnosť sa snaží identifikovať trendy v ranom štádiu a čo najrýchlejšie ich pretaviť do konkurencieschopných produktov. Spoločnosť tesa napríklad vo svojich čistých priestoroch v nemeckom závode v Hamburgu vyrába opticky číre lepiace fólie, ktoré sa používajú v displejoch inteligentných telefónov a navigačných zariadení. Vzduch v miestnosti vo výrobnom závode je 100-krát čistejší než na vrchole hory, takže na vysokopriehľadných fóliách nie sú prakticky žiadne prachové častice. Ďalšia čistá miestnosť sa v súčasnosti buduje v čínskom závode v Su-čou.

3D Print at tesa

Zaujímavé perspektívy má navyše 3D tlač. Doteraz bolo možné v priemyselnom meradle poťahovať nosné materiály po celej dĺžke iba vrstvou zložky, ktorá mala v každom bode rovnakú hrúbku. Čo sa ale stane, keď majú lepené komponenty rôzne výšky, hĺbky, rohy a hrany? V budúcnosti budú na tento účel prispôsobené 3D lepiace pásky značky tesa. Naši špecialisti už na tomto projekte pracujú pri plnej rýchlosti...

Spojovacia technológia 21. storočia

Mnoho odborníkov, napríklad aj vo Fraunhoferovom inštitúte pre výrobné technológie a aplikovaný výskum materiálov (IFAM), považuje lepiace pásky za technológiu spájania budúcnosti. V porovnaní s inými metódami, ako je zváranie, nitovanie a skrutkovanie, majú pásky rôzne výhody. Napríklad nepoškodzujú vysokokvalitné povrchy, ale ponúkajú jemný spôsob vzájomného „zväzku“ materiálov. Pri lepení platí toto pravidlo: čím väčší je rozdiel medzi lepenými materiálmi, tým lepšie lepiace pásky fungujú. Vďaka svojej ľahkosti navyše zaberajú malý priestor, čo je dôležitý argument v odvetviach, ako je automobilový priemysel, kde sa počíta každý gram z hľadiska elektrickej mobility a dojazdu.

 

Pokiaľ ide o optimalizáciu výrobných procesov, spoločnosť tesa používa mnohostranný prístup. Na jednej strane závody na celom svete neúnavne pracujú na neustálom zlepšovaní svojich procesov a systémov. Ich vybavenie je na najmodernejšej úrovni. V spoločnosti tesa bolo vyvinutých množstvo vysokovýkonných výrobných technológií, ktoré sa používajú výlučne v rámci skupiny. Aby to tak aj zostalo, spoločnosť tesa investuje približne päť percent svojich ročných tržieb do vývoja produktov a technológií. Spoločnosť tesa má popri iných zariadeniach vo svojej centrále v Norderstedte neďaleko Hamburgu najmodernejšie technologické stredisko, kde sa dajú robiť počiatočné výrobné skúšky a dokonca sa tam dajú vyrábať aj vzorky v malých sériách. Výroba zodpovedá vysokým štandardom, ktoré musia spĺňať dodávatelia pre automobilový priemysel (ISO/TS 16949).

The facination of bonding

Na druhej strane je jednou z hlavných kompetencií spoločnosti tesa použitie inovatívnych lepiacich pások na zefektívnenie výrobných procesov zákazníkov. Napríklad automatizácia prekrývania otvorov v karosériách automobilov v spolupráci s výrobcom robotov. Doteraz museli zamestnanci v automobilovom priemysle ručne zakrývať až 220 otvorov krytmi alebo vyrezávanými dielmi.

Analýza polymérov (atomizácia lepiacich cementov)

Infračervená spektroskopia, mikropočítačová tomografia, skenovacia elektrónová mikroskopia, reológia... Takéto výrazy a súvisiace vybavenie, ktorého hodnota v eurách sa vyjadruje v siedmich cifrách, sú pravdepodobne bežnejšie vo veľkých univerzitných nemocniciach než v spoločnosti ako tesa. Ak však máme detailne porozumieť lepidlám, splniť požiadavky zákazníkov alebo inovovať na základe úplne nových poznatkov, potrebujeme centrálne analytické oddelenie s prvotriednymi odborníkmi, metódami a vybavením. To je jedným z faktorov úspechu v spoločnosti tesa.

 

Vývojári technológií a produktov sú v konečnom dôsledku teoreticky schopní vyvinúť viac ako milión rôznych lepidiel od mierne lepivých po neodstrániteľné, od mäkkej peny po lepidlá „tvrdé ako doska“, a to jednoduchou úpravou niekoľkých parametrov. Dnes sa komerčne vo väčšom rozsahu používa asi 250 lepidiel. Ponúkame aktuálny príklad z analytickej praxe. Kým zákazníci, ktorí si kupujú autá v Európe, oceňujú typickú syntetickú vôňu nového vozidla, pre Číňanov je to absolútny mínus. Nové automobily musia mať v Číne neutrálnu vôňu. Táto požiadavka ázijského priemyslu známa ako „Low Odor“ predstavuje veľkú výzvu pre výrobcov chemických prípravkov. Spoločnosť tesa ju však vie zvládnuť vďaka svojim odborníkom. Mimochodom, analytickému tímu v Norderstedte sa dokonca podarilo vyriešiť viac ako 2 500 rokov starú záhadu Babylonskej veže.

6_Foto_tesa_Pharma_bearb_V2

Riadenie inovačných procesov

V laboratóriu pred bublajúcimi látkami sedí človek a zrazu mu niečo napadne. Prvotný záblesk inšpirácie a vznikne senzačný produkt. Alebo naopak pri neúspešnom experimente nečakane vznikne niečo geniálne. Takto vyzerá pracovný svet vynálezcov – minimálne vo filmoch. Aj keď sa to stále opakuje, nemá to veľa spoločného so systematickým riadením moderných inovačných procesov. Ako môžeme nájsť „inteligentné“ prístupy, počiatočné nápady vytvorené, zhromaždené, kvalifikované a ďalej vyvíjané v rámci spoločnosti tak, aby nakoniec vznikol produkt, ktorý sa dá predať a významne prispieva k našej pridanej hodnote? V snahe odpovedať na tieto zložité otázky spoločnosť tesa systematicky a úspešne riadi systém inovácií. Flexibilné pracovné metódy a moderné riadenie projektov zaisťujú, aby zákazníci dostali požadované riešenie ešte rýchlejšie.

 

Spoločnosť tesa sa čoraz viac spolieha na otvorené inovačné platformy. Patria k nim „dodávatelia nápadov“ a kooperační partneri, ktorí svojimi špecifickými odbornými znalosťami významne prispievajú k tomu, aby boli možnosti technológie lepenia aj v budúcnosti takmer neobmedzené.

Sustainability Report

Zdieľanie poznatkov

Viac ako 600 zamestnancov spoločnosti tesa v Nemecku, Číne a USA, vrátane mnohých chemikov, fyzikov a technikov z rôznych oblastí, si kladie za cieľ premeniť nápady na nové produkty a systémové riešenia a neustále zdokonaľovať existujúce produkty. Navyše spoločnosť s partnermi pre externú spoluprácu a renomovanými univerzitami realizuje projekty, na základe ktorých už vznikli početné dizertačné práce. Vďaka rastúcemu využívaniu nových digitálnych nástrojov a cezhraničnej práce v agilných tímoch sa vedomosti odborníkov zhromažďujú vo vývojových strediskách. Sortiment výrobkov sa neustále rozrastá a čoraz viac priemyselných odvetví orientovaných na budúcnosť má možnosť využívať lepiace produkty spoločnosti tesa na vlastné účely.

Zapojenie zákazníkov

V spoločnosti tesa sa zameriavame na našich zákazníkov. Takéto vyhlásenia počuť od mnohým spoločností, ale v skupine tesa Group je blízkosť zákazníka v skutočnosti viac než len slogan. V strediskách zameraných na riešenia pre zákazníkov (CSC) v Nemecku, Číne a USA majú obchodní partneri príležitosť vyskúšať si nové lepiace pásky „na vlastnej koži“. Zákazníci sa navyše aktívne podieľajú aj na ďalšom vývoji existujúcich produktových radov a na inovačných procesoch. Odborníci spoločnosti tesa na aplikačné technológie a ich partneri na strane zákazníka môžu pri priamom a osobnom kontakte rýchlo zistiť, aké požiadavky musí lepiaca páska spĺňať. V niektorých prípadoch dokonca existujú spoločné projektové tímy s kľúčovými medzinárodnými zákazníkmi, ktorí pracujú na optimálnom riešení a často predvídajú trendy alebo predstavujú nové štandardy. Spoločnosť tesa nedávno zriadila spoločné laboratórium v ​​Južnej Kórei. V úzkej spolupráci s kolegami z divízie tesa Electronics a CSC v Číne toto laboratórium ponúka nielen služby pre zákazníkov v regióne, ale vedie priekopnícke práce aj pri vývoji inovatívnych funkčných lepiacich pások pre obchodných partnerov na celom svete.

NICHT AKTUELL Our Focus Our Customers

Príležitosti digitalizácie

Po celé desaťročia bol preplnený kufrík so vzorkami, výberom produktov a rôznymi brožúrkami nezabudnuteľným spoločníkom predajcov. Aj dnes má veľkú hodnotu možnosť „naživo“ si vyzdvihnúť lepiace pásky a vyskúšať ich. Digitálne nástroje a služby sú však žiadané viac než kedykoľvek predtým. Prvoradá je čo najrýchlejšia výmena a vyhodnotenie aktuálnych informácií (napríklad výsledkov meraní z testovacích postupov) na diaľku tisícich kilometrov pri vývoji produktov a technológií, ako aj poskytovanie relevantných čísel, údajov a faktov zákazníkom na celom svete.

Spoločnosť tesa už v ranom štádiu identifikovala príležitosti, ktoré prináša „4. priemyselná revolúcia“ a digitalizácia. Spoločnosť sa spolieha na harmonizované a inteligentné prepojenie systémov a procesov prostredníctvom využívania najmodernejších komunikačných technológií. Digitálna transformácia umožňuje okrem iného skôr rozpoznať potreby zákazníkov, urýchliť inovácie, lepšie využívať stroje, optimalizovať tok tovaru a celý dodávateľský reťazec, konať ešte udržateľnejšie na všetkých úrovniach a intenzívnejšie a inteligentnejšie zapojiť zákazníkov do dôležitých procesov. Vysokú úroveň služieb v rôznych oblastiach už zabezpečuje napríklad používanie okuliarov na virtuálnu realitu (VR). V budúcnosti bude spoločnosť tesa zohrávať dôležitú úlohu vo využívaní umelej inteligencie (AI) pri analyzovaní údajov a vývoji optimálnych návrhov výrobkov. 

10_Inside-2_2019-(1)_bearb_V1

Trvalo udržateľné využívanie zdrojov

Jeden jednoduchý fakt nemožno poprieť. Spoločnosť tesa je chemická spoločnosť a vždy ňou aj bude. Skupina tesa si vďaka tomu uvedomuje svoju veľkú zodpovednosť pri kladení osobitných dôrazov na trvalú udržateľnosť. A to nielen preto, že je táto téma čoraz dôležitejšia pre zákazníkov aj pre širokú verejnosť. Spoločnosť tesa vždy vyvíjala veľké úsilie, aby využívala ekologické výrobné technológie, napríklad na znižovanie spotreby rozpúšťadiel a na neustále znižovanie stopy CO₂ prostredníctvom opatrení na úsporu energie. Napríklad v rokoch 2001 až 2019 sa spoločnosti podarilo znížiť takmer polovicu emisií CO₂ a rozpúšťadiel na tonu konečného produktu. 

Hodnota emisií POZ sa dokonca znížila o 92 %. „Program trvalej udržateľnosti“ pozostáva z troch hlavných oblastí. Po prvé, spoločnosť tesa chce do roku 2025 zdvojnásobiť podiel trvalo udržateľných výrobkov. V tejto súvislosti je potrebné nahradiť existujúce suroviny obnoviteľnými alebo recyklovanými materiálmi bez toho, aby to malo vplyv na ich vlastnosti. Po druhé, má spoločnosť tesa v budúcnosti v úmysle nakupovať elektrinu výlučne z obnoviteľných zdrojov. A po tretie, celý dodávateľský reťazec sa má stať ešte udržateľnejším. Na tento účel bol špeciálne zriadený program hodnotenia dodávateľov. Ďalšie informácie o téme trvalej udržateľnosti nájdete tu.

Welt-illustration_201027_V5