Použitie na zväzovanie PTFE páskou

Procesné pásky pre výrobu kartónov na balenie tekutín

Ponúkame PTFE zväzovacie pásky a pásky na obaľovanie valcov pre stroje na nanášanie PE vrstvy a laminátory, napájacie pásky a mnohé ďalšie pre najvyššiu efektívnosť výroby.