Spotrebiče – Priepustnosť vzduchu

Priepustnosť vzduchu a odvzdušnenie

Páska na zakrývanie vetracích prieduchov zabraňuje preniknutiu polyuretánovej peny počas vypeňovania, ale zároveň zaisťuje prúdenie vzduchu.

Ventilačnou páskou možno zakryť všetkých otvory na zariadení, aby nedošlo k preniknutiu polyuretánovej peny počas vypeňovania. Ventilačná páska zakrýva otvory a zaisťuje prúdenie vzduchu. Vyrovnáva tlak, vďaka čomu nedochádza k jeho zvyšovaniu.

Použitá páska by mala obsahovať nosný materiál, ktorý umožňuje dostatočné prúdenie vzduchu. Navyše sa musí dať odtŕhať rukou a musí byť k dispozícii aj vo forme výsekov.

Výrobky