Montáž displeja

Montáž displeja

Penové a plastové pásky: Displeje vybavené obojstrannou páskou možno montovať čisto a efektívne.