Lepenie a laminácia v interiéri vozidiel s nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín (VOC)

Lepenie a laminácia s nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín (VOC) v interiéri vozidiel

Sme spoľahlivým partnerom na trhu komponentov používaných v interiéri automobilov a ponúkame pásky, ktoré spĺňajú požiadavky emisných limitov.

Doživotná montáž – Montážne riešenia interiérov vozidiel

Ako popredný svetový dodávateľ v oblasti lepiacich riešení sme spoľahlivým partnerom na trhu interiérov vozidiel a disponujeme komplexnými znalosťami o montáži interiérov. Tieto znalosti sú dôležité pri práci s montážnymi aplikáciami na inovačných a recyklovaných materiáloch s nízkou povrchovou energiou, ako aj z hľadiska dodržiavania noriem týkajúcich sa nízkeho obsahu prchavých organických zlúčenín (VOC), ktoré určuje štát.

Riadime sa stratégiou „nízkych emisií“ s cieľom splniť celosvetovú požiadavku na zníženie obsahu prchavých organických zlúčenín a zvýšiť tak kvalitu ovzdušia vo vozidlách.

Náš sortiment je ideálny na lamináciu dielov s nízkou zmáčavosťou. Pásky zároveň zabezpečia dokonalé zalepenie v oblasti hrán a znižujú riziko odpudzovania v prípade trvalého nízkeho zaťaženia, a to najmä po pripevnení. Ľahké, pevné a drsné diely môžete pomocou našich pások okamžite a bezpečne pripevniť vo zvislých a vodorovných polohách.

Vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam vo vysekávaní tvarov vám vieme ponúknuť dômyselne upravené výseky, ktoré splnia špecifické požiadavky na montáž. Integrované dizajnové funkcie dokážu optimalizovať vaše výrobné procesy, vďaka čomu bude aplikácia na ťažko dostupných miestach ľahšia a účinnejšia.

Oblasti použitia

Výrobky