Lepenie a laminácia v interiéri vozidiel s nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín (VOC)

Lepenie a laminácia s nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín (VOC) v interiéri vozidiel

Sme spoľahlivým partnerom na trhu komponentov používaných v interiéri automobilov a ponúkame pásky, ktoré spĺňajú požiadavky emisných limitov.

Výrobky