Upevnenie tlačovej formy pomocou fóliových a textilných pások tesaprint®

Fóliové a textilné pásky na upevnenie štočkov

Pásky tesaprint® ponúkajú mimoriadne výsledky v prípadoch, kde nie je potrebná kompresibilná vrstva.