Upevnenie tlačovej formy pomocou fóliových a textilných pások tesaprint®

Fóliové a textilné pásky na upevnenie štočkov

Pásky tesaprint® ponúkajú mimoriadne výsledky v prípadoch, kde nie je potrebná kompresibilná vrstva.

Súčasťou nášho komplexného sortimentu pások tesa na upevnenie štočkov sú aj nestlačiteľné pásky s fóliovým alebo textilným nosným materiálom, ktoré sa používajú tam, kde nie je potrebná kompresibilná vrstva.

Tieto pásky možno používať pri rozličných tlačových úlohách, napríklad pri flexotlači na vlnitú lepenku, pri flexotlači fólií s kompresibilnými sleevami, pri tlači etikiet v alebo pri kníhtlači. Náš špecializovaný obchodný tím vám pomôže pri výbere najvhodnejšej pásky, ktorá bude zodpovedať potrebám vášho procesu.

Náš sortiment tesaprint® ponúka:

  • Spoľahlivé adhézne vlastnosti prispôsobené špecifickým požiadavkám aplikácie
  • Rôzne fóliové a textilné nosné materiály s rôznymi hrúbkami produktov so stabilnou a jednoduchou aplikáciou pásky
  • Optimalizované linery, ktoré pomáhajú pri jednoduchej aplikácii a ideálnej manipulácii

Páska tesaprint® na upevnenie tlačovej formy na stlačiteľné puzdrá

Páska tesaprint® na upevnenie tlačovej formy pre následnú tlač vlnitej lepenky

Páska tesaprint® na upevnenie tlačovej formy pre všestranné použitie