Zabezpečenie dielov počas prepravy

Zabezpečenie dielov počas prepravy

Sťahovacie pásky: Sťahovacia páska preberá istú záťaž, vďaka čomu eliminuje poškodenie pohyblivých častí.

Počas prepravy je potrebné komponenty kopírovacích strojov a tlačiarní zabezpečiť pomocou lepiacej pásky. Keďže sťahovacie pásky preberajú časť záťaže, eliminujú pohyby jednotlivých komponentov, a teda aj riziko poškodenia zariadenia. Vďaka tejto páske nemajú silné nárazy nijaký vplyv na pohyblivé diely.

Páska určená na toto použitie by sa mala dať odstrániť bez zvyškov po lepidle a nemala by ovplyvniť povrch ani pri nízkej teplote. Navyše by mala obsahovať pevný nosný materiál odolný proti záťaži.

Výrobky