Zabezpečenie dielov počas prepravy

Zabezpečenie dielov počas prepravy

Sťahovacie pásky: Sťahovacia páska preberá istú záťaž, vďaka čomu eliminuje poškodenie pohyblivých častí.

Výrobky