Frézovanie voštinových materiálov

Montáž voštinových panelov

Bezpečná fixácia voštinových plechov – presné frézovanie na štandardných a vákuových tanieroch.

Lepiace pásky na fixáciu voštinových plechov na otočnom tanieri počas frézovania.

Štandardný tanier:

  • Obojstranné pásky
  • Dobrá priľnavosť k voštinovému plechu a tanieru
  • Odstraňuje sa bez zvyškov – nie je potrebné ďalšie čistenie

 

Vákuový tanier:

  • Jednostranné pásky
  • Dobrá priľnavosť k voštinovému plechu
  • Pevný nosný materiál
  • Bez deformácie voštinového plechu počas frézovania
  • Odstraňuje sa bez zvyškov – nie je potrebné ďalšie čistenie