Frézovanie voštinových materiálov

Montáž voštinových panelov

Bezpečná fixácia voštinových plechov – presné frézovanie na štandardných a vákuových tanieroch.