Pásky na vonkajšiu ochranu

Ochrana automobilov a ich súčastí počas skladovania alebo prepravy vo vonkajšom prostredí.