Spevnenie pred vypeňovaním

Spevňovanie

Spevnenie formy v miestach, kde sa spájajú dva diely (napríklad polystyrénové teleso a kovový rám), bráni poškodeniu dielov počas vypeňovania.

Polyuretánová pena môže pri vypeňovaní poškodiť diely. Pásku možno použiť na spevnenie formy v miestach, kde sa spájajú dva diely (napríklad polystyrénové teleso a kovový rám). Predídete tým riziku poškodenia dielov počas vypeňovania.

Použitá páska sa musí vyznačovať veľmi vysokou pevnosťou v ťahu a vysokou odolnosťou proti šmyku a roztrhnutiu. Na druhej strane sa musí dať odstrániť bez zanechania akýchkoľvek stôp po lepidle.

Výrobky