Elektronika pre automobilový priemysel

Identifikačné štítky

Bezpečnostné označovanie odolné voči falšovaniu – naše laserové štítky sú kombináciou bezpečnostných prvkov a vysoko odolných lepiacich fólií.