Príprava formy

Príprava formy

Od maskovania formy po jej uvoľnenie – optimalizujte prípravu s našimi lepiacimi páskami.

Sme odborníci na maskovacie pásky. Náš sortiment sa vyznačuje širokou škálou prémiových výrobkov s charakteristickými výkonovými profilmi. Na základe vašich potrieb vám radi odporučíme najvhodnejší výrobok a urýchlime váš proces.

Maskovanie formy

Maskovanie formy

Maskovanie formy

Pri nanášaní špecifických kvapalín na formu (napríklad náter uvoľňujúci kvapalinu, gélový náter vo forme alebo ochranný náter) je potrebné maskovať namaľované okraje alebo veľké plochy na vonkajšej strane formy. Na výber optimálnej maskovacej pásky vplývajú faktory, ako je povrch formy, teplota schnutia, spôsob odstraňovania pásky a mnoho ďalších parametrov. Naši predajcovia vám odporučia správnu pásku na zaistenie rýchlych a jednoduchých procesov.

Uvoľňovanie formy

Uvoľňovanie formy

Uvoľňovanie formy

Používanie lepiacich pások na uvoľňovanie formy namiesto náteru uvoľňujúceho kvapalinu nie je pre výrobcov veterných vrtúľ ničím novým. Cieľ: Znížiť dobu potrebnú na prípravu formy pre ďalšiu lopatku.

Nakoľko v tomto prípade obmedzuje použitie obvyklých PTFE neprimeraná kvalita PTFE pások, vyvinuli sme novú prémiovú modrú pásku tesa® 4800 na uvoľňovanie foriem. Je optimálna na utesnenie okrajov, krytie prasklín a celoplošné maskovanie sekundárnych foriem. Vyskúšajte ju a presvedčte sa sami!

Vlastnosti výrobku

  • Dobrá manipulácia počas montáže

  • Vydrží veľký počet cyklov

  • Čisté odstránenie po použití