Ocenenia a hodnotenia

Hodnotenia a posúdenia trvalej udržateľnosti

Náš jasný záväzok voči trvalej udržateľnosti potvrdzujú hodnotenia a rebríčky.

CDP

1000px-Cdp_logo_as_of_2017.svg

Organizácia CDP udelila spoločnosti tesa skóre B- za jej činnosť v oblasti ochrany klímy. CDP je medzinárodná charitatívna organizácia, ktorá vykonáva rozsiahle, každoročné dotazníkové hodnotenie výkonnosti spoločností v oblasti udržateľnosti.

EcoVadis

Medaila EcoVadis

Spoločnosť tesa je zaregistrovaná so strieborným statusom na EcoVadis, kolaboratívnej platforme na monitorovanie výkonnosti v oblasti udržateľnosti. Spoločnosť tesa patrí na základe posúdenia EcoVadis medzi 15 % najlepších spoločností v odvetví.