Zamestnanci spoločnosti tesa

Technológia a trendy

Neustále sa usilujeme o inováciu výrobkov a o budovanie úzkeho vzťahu s našimi priemyselnými partnermi.