Papierové napojovacie pásky

Najčastejšie využitie týchto pások je v závodoch na spracovanie papiera.