Cirkularita a redukcia odpadu

Cirkularita a redukcia odpadu 

Cirkulárna ekonomika sa stáva našou koncepciou

Naše hlavné ciele v oblasti trvalej udržateľnosti do roku 2030

  • Usilujeme sa o redukciu odpadu z našej výroby a produktov.
  • Do roku 2030 poskytneme viac produktov s trvalo udržateľnými riešeniami po skončení životnosti.
  • Budeme investovať do bezrozpúšťadlových procesov a úplnej regenerácie rozpúšťadiel.