Montáž panelov dverí

Spájanie dverových panelov

Rýchla montáž dverí s certifikovaným výrobkom na lepenie dverových panelov – objavte nové možnosti pri výrobe dverí.

Osvedčenia

Osvedčenie

Skúška vstupných dverí v rôznych klimatických podmienkach - doklad ift o výkone

  • tesa® ACXplus 7074 – správa číslo 14-002596-PR04

 

Lepený spoj podľa smernice fit č. VE08/2 – doklad ift o výkone

  • tesa® ACXplus 7074 – správa číslo 10-000666-PB01