Cirkularita a redukcia odpadu

Používanie recyklovaných a biologických materiálov

Zameriavame sa na recyklované a biologické materiály

Spoločnosť tesa si stanovila cieľ výrazne zvýšiť trvalú udržateľnosť produktov a pracuje na tom každý deň. Počas niekoľkých nasledujúcich rokov budeme napríklad vyvíjať mnoho nových produktov, ktoré budú znamenať trvalo udržateľný prínos k našim špičkovým sortimentom produktov používaných v automobilovom, elektrotechnickom a stavebnom priemysle, ako aj pre našich spotrebiteľov v kanceláriách a domácnostiach. Zameriavame sa pritom na zníženie nerecyklovaných fosílnych plastov a budeme čoraz viac používať recyklované a biologické materiály. 

Naše hlavné ciele v oblasti trvalej udržateľnosti do roku 2030

  • 70 % materiálov na naše produkty a obaly bude recyklovaných alebo biologických.
  • Do roku 2030 znížime používanie panenských fosílnych plastov o polovicu. Pri našich obaloch to chceme dosiahnuť už do roku 2025.