tesa_jednostranné-balenie-001_odvíjač_300dpi

Odvíjač

Odvíjače pomáhajú optimalizovať procesy a uľahčujú manipuláciu s páskou. S lepiacimi páskami ponúkame aj rôzne manuálne, poloautomatické a automatické odvíjače.