Elektricky vodivé pásky

Elektricky vodivé pásky majú uzemňovacie a tieniace vlastnosti a ľahko sa integrujú vo výrobnom procese.