Spotrebiče – Zabezpečenie dverí počas prepravy

Zabezpečenie dverí počas prepravy

Páska, ktorou sú prelepené dvere spotrebičov počas prepravy, eliminuje poškodenie pántov dverí, keď pri manipulácii pôsobí na dvere veľká záťaž.

Jednotlivé dverové diely, predovšetkým pánty, môžu pri preprave poškodiť silné nárazy. Pevná páska, ktorá na seba preberie časť záťaže, môže zabrániť škodám spôsobeným silnými nárazmi a následným reklamáciám.

Takáto páska musí byť veľmi pevná a jej nosný materiál musí byť odolný voči vysokej záťaži. Zároveň sa musí dať odstrániť bez zvyškov aj pri nízkej teplote.

Výrobky