Krytie plochých káblov

Krytie plochých káblov

Zakrytím viditeľných nabíjacích kolektorov alebo prípojníc zlepšuje vzhľad modulu.

Krytie plochých káblov

Niektoré fotovoltaické moduly vyžadujú umiestnenie prípojníc na slnečnej strane. Vybraté jednostranné PET pásky tesa® sú vhodné na trvalé zakrytie kovových plochých káblov z estetických dôvodov alebo z dôvodu nutnosti zaistenia elektrickej izolácie.
Navrhli sme špeciálne zakrývacie pásky s nízkou priepustnosťou svetla, vysokou dielektrickou pevnosťou a s nízkym obsahom prchavých organických zložiek. Sú odolné proti teplote a UV žiareniu, čo zaisťuje ich trvalé použitie v module.