Krytie plochých káblov

Krytie plochých káblov

Zakrytím viditeľných nabíjacích kolektorov alebo prípojníc zlepšuje vzhľad modulu.