Spojovacie pásky tesa® na výrobu vlnitej lepenky

Napojovacie pásky na výrobu vlnitej lepenky

Bezpečné napájanie všetkých druhov papiera na výrobu vlnitej lepenky aj pri vysokej rýchlosti stroja a vysokých teplotách.

Spojovacie pásky tesa® pre kartonážky