Inovácie v bezpečnostnom označovaní pre automobilový priemysel

Laserové štítky odolné proti nedovolenej manipulácii

Prostredníctvom našich bezpečnostných štítkov spájame široké znalosti technológie laserového označovania s komplexnými odbornými vedomosťami v oblasti samolepiacich fólií.

Prevencia odcudzenia – Inovácie bezpečnostného značenia v automobilovom priemysle

Na celom vozidle sú potrebné rôzne systémy označovania, či už ide o identifikačné číslo vozidla, osvedčenie, zabezpečenie alebo výstrahy, prípadne informácie a pokyny týkajúce sa servisu. Niektoré musia byť úplne odolné proti nepovolenej manipulácii, iné musia odolávať extrémnym vonkajším vplyvom, napríklad v priestore motora.

Spojenie znalostí technológie laserového označovania s odbornými vedomosťami v oblasti samolepiacich fólií nám umožňuje ponúknuť kompletný sortiment laserových štítkov, ktoré spĺňajú všetky požiadavky.

Naše laserové štítky sú kombináciou extrémne pevného lepidla a nosiča údajov a nedajú sa zničiť neoprávnenou manipuláciou. Tieto štítky spĺňajú právne predpisy (NHTSA, EHS, VB) a predpisy príslušného výrobcu v rámci automobilového priemyslu.

Naše laserové štítky sú k dispozícii aj s viditeľnými a skrytými bezpečnostnými prvkami príslušného zákazníka, ktoré sú začlenené v štítkoch s cieľom maximalizovať zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii. Popri štandardných bezpečnostných štítkoch používaných na kovovom a plastovom podklade ponúkame aj unikátnu laserovú fóliu na označenie skla.

Oblasti použitia