Laserové štítky odolné proti nedovolenej manipulácii

Prostredníctvom našich bezpečnostných štítkov spájame široké znalosti technológie laserového označovania s komplexnými odbornými vedomosťami v oblasti samolepiacich fólií.