Procesné pásky tesa® pre flexotlač: Utesňovanie hrán

Procesné pásky pre tlač

Obaľovanie valcov, ochrana hrán, lepenie na dutinku a označovanie chýb sú iba niektoré z príkladov využitia nášho nového sortimentu doplnkových pások.

Naše doplnkové výrobky pre flexotlač

Kľúčom k ziskovosti je efektivita. Doplnkové riešenie založené na technológiach lepiacich pások zvyšuje rýchlosť výmeny, predchádza prestojom a urýchľuje každodenné úlohy.
Pásky na obaľovanie valcov, ochranu hrán, čistenie formy alebo označovanie chýb zabezpečujú efektívnu a spoľahlivú tlač a predstavujú iba niekoľko príkladov dobre koncipovaných riešení, ktoré spoločnosť tesa ponúka pre účely flexotlače popri páskach na upevnenie štočkov a napojovacích páskach.
Skúsení predajcovia spoločnosti tesa na celom svete vám s podporou laboratórnych výskumníkov a technikov poskytnú nápady a riešenia na identifikáciu príležitostí pre zvýšenie produktivity a elimináciu procesných chýb.