Komerčné kopírovacie stroje a multifunkčné tlačiarne

Kategórie kopírovacích strojov a tlačiarní

Zameriavame sa na všetky hlavné kategórie tlačiarní a kopírovacích strojov od komerčných kopírovacích strojov po multifunkčné tlačiarne.

Kancelárske periférne zariadenia

Ako globálny partner nadnárodného kancelárskeho okrajového odvetvia ponúkame širokú škálu lepiacich pások na automatizáciu všetkých kancelárskych prác: od atramentových, laserových a multifunkčných tlačiarní po komerčné tlačiarne, ako sú multifunkčné digitálne kopírovacie stroje.