Čipové karty

Čipové karty

Od lepenia čipov po lepenie kariet – ponúkame spoľahlivé riešenia pre výrobcov čipových kariet.

Kontaktná karta

Kontaktná karta
Kontaktná karta

Pre všetkých výrobcov inteligentných kariet je trvalé prilepenie čipového modulu do otvoru v podkladových materiáloch veľmi dôležité, pretože zaisťuje správnu funkčnosť kariet pri ich každodennom používaní. Výrobcom kontaktných kariet ponúkame kompletný sortiment teplom aktivovaných fólií tesa HAF®, ktoré sa vyznačujú vysokou silou lepenia na rôznych podkladových materiáloch kariet. 

Výhody používania výrobkov tesa® HAF:

 • Dlhodobé a spoľahlivé lepenie čipov
 • Vhodné na podkladové materiály z PVC, ABS, PET a PC
 • Dobrá spracovateľnosť na všetkých bežných montážnych linkách

Karta s duálnym rozhraním

Karta s duálnym rozhraním
Karta s duálnym rozhraním

Trh kariet s duálnym rozhraním (tzv. DI karty) zažíva rozmach, najmä v oblasti platobných a identifikačných kariet. DI karty si vyžadujú spoľahlivé spojenie medzi anténou a čipovým modulom. Výrobcom DI kariet ponúkame anizotropnú vodivú tavnú fóliu tesa® ACF 8414, ktorú možno bez potreby investícií prispôsobiť bežným montážnym linkám. Mechanické vkladanie modulu a elektrické pripojenie antény sa teraz robí v jednom kroku, ktorý je jednoduchý ako lepenie kontaktných kariet.
 

Výhody používania pásky tesa® ACF 8414:

 • Dlhodobé a spoľahlivé lepenie čipov a elektrické pripojenie v jednom kroku
 • Vhodné na podkladové materiály z PVC, ABS, PET a PC
 • Dobrá spracovateľnosť na všetkých bežných montážnych linkách (žiadne investície do strojov špecializovaných na DI karty)

 

Lepenie kariet

Lepenie kariet
Lepenie kariet

Každý deň sa vyrába množstvo rôznych kariet na osobné aj obchodné účely. Medzi tieto karty patria bankové karty, identifikačné karty, darčekové karty a mnoho iných. Až 20 percent vyrobených kariet sa lepí na list a odosiela zákazníkovi poštou. Na účely zasielania poštou ponúkame kartové štítky tesa, kompletný sortiment odstrániteľných štítkov a nekonečné kotúče na lepenie kariet do listov.

Výhody používania kartových štítkov tesa:

 • Spoľahlivé lepenie embosovaných kariet na listy
 • Riešenia šité na mieru pre popredných výrobcov strojov
 • Jednoduché odlepenie karty bez poškodenia a bez zvyškov lepidla
 • Krátka príprava vďaka vysokej kvaôite krycej vrstvy 
 • Veľmi spoľahlivé riadenie procesu vďaka homogénnemu UV fluorescenčnému pigmentu
 • Možnosť automatickej aj manuálnej aplikácie