Bariérové a výstražné pásky

Vyznačovacie a výstražné pásky pomôžu s jasným vyznačením dočasných rizikových zón, môžu sa použiť na vymedzenie jazdných pruhov alebo vyznačenie pracovného priestoru.