Dočasné maskovanie otvorov

Dočasné maskovanie otvorov

Pridržiava ploché káble a pri laminácii dočasne kryje otvor v zadnej stene.

Dočasné maskovanie otvorov

Výrobcovia modulov často vyžadujú pásky, ktoré pri laminácii fixujú ploché káble a dočasne zakrývajú otvory na zadnej stene pri laminácii. To zabraňuje kontaminácii laminovacieho materiálu a zabezpečuje efektívnu montáž v konečnom procese.
Odporúčame vám výrobok s vysokou priľnavosťou k veľkému počtu typov zadných dielov, vysokou teplotnou odolnosťou, ktorý sa dá veľmi dobre odstrániť.

Vlastnosti výrobku:

  • Odolnosť voči teplote do 220 °C
  • Vynikajúca odstrániteľnosť po laminácii

Výhody výrobku:

  • Bezpečné dočasné uzatvorenie otvorov
  • Žiadne zvyšky na zadnej vrstve