Dočasné maskovanie otvorov

Dočasné maskovanie otvorov

Pridržiava ploché káble a pri laminácii dočasne kryje otvor v zadnej stene.

Výrobky