Riešenia tesa pre výrobcov líšt a profilov

Pridávanie hodnoty – Lepenie líšt a profilov

Chcete si nainštalovať dekoračné lišty alebo nalepiť krycie lišty na okno? Naše lepiace pásky vám to uľahčia.

Osvedčenia

Osvedčenie

tesa® ACXplus 7074 – osvedčenie ift o výkone – skúška vstupných dverí v rôznych klimatických podmienkach (správa č. 14.-002596-PR04)

tesa® ACXplus 7078 – osvedčenie ift o výkone – lepený spoj v súlade so smernicou ift č. VE-08/1, 1. časť (správa č. 10-000666-PB01)

Výrobky