Montáž vákuového izolačného panela

Montáž vákuového izolačného panela

Vákuový izolačný panel je potrebné na rám pripevniť pomocou obojstrannej pásky, aby sa medzi spoj nedostala polyuretánová pena.

Pri vypeňovaní hrozí riziko, že sa polyuretánová pena dostane do spoja medzi vákuovým izolačným panelom a rámom. Preto je potrebné vákuový izolačný panel na rám upevniť pomocou obojstrannej pásky.

Použitá páska sa musí vyznačovať vysokou lepivosťou, dostatočnou priľnavosťou a jej krycia vrstva by sa mala dať ľahko odlepiť.

Výrobky