Montáž vákuového izolačného panela

Montáž vákuového izolačného panela

Vákuový izolačný panel je potrebné na rám pripevniť pomocou obojstrannej pásky, aby sa medzi spoj nedostala polyuretánová pena.

Výrobky