Tieniace pásky

Zapuzdrenie citlivých organických a tlačených elektronických zariadení z dôvodu ochrany pred oxidáciou a prenikaním pár.