Použitie dizajnových pások na linkách v kartonážkach
Výroba vlnitej lepenky

Výroba vlnitej lepenky

Špeciálne pásky na výrobu vlnitej lepenky a kartónových obalov.Technológia a trendy