Použitie dizajnových pások na linkách v kartonážkach

Výroba vlnitej lepenky

Špeciálne pásky na výrobu vlnitej lepenky a kartónových obalov.