Zodpovedné využívanie zdrojov

Zodpovedné využívanie zdrojov

Snažíme sa o zodpovedné a trvalo udržateľné využívanie zdrojov našich surovín

Chceme zabezpečiť, aby sa v celom dodávateľskom reťazci podporovali spravodlivé pracovné podmienky, ľudské práva a ochrana životného prostredia. Na tento účel plánujeme využívať certifikácie, zapájať sa do združení a posudzovať dodávateľov. V dlhodobom horizonte si kladieme za cieľ dosiahnuť 100 % zodpovedné a trvalo udržateľné využívanie zdrojov pri všetkých našich surovinách.

Naše hlavné ciele v oblasti trvalej udržateľnosti do roku 2030

  • Naším cieľom je úplná transparentnosť našich dodávateľských reťazcov.
  • Najmenej 80 % našich výdavkov pôjde dodávateľom, ktorí sú v súlade s našimi štandardmi trvalej udržateľnosti.