Montáž zberníc

Montáž zberníc a izolácia

Na optimalizovanú montáž zberníc a izoláciu v manuálnych a automatizovaných procesoch používajte naše tenké obojstranné pásky.

Montáž zberníc

Zbernica prechádza priamo cez aktívnu oblasť článku najmä v tenkých fotovoltaických moduloch. Naše nevodivé obojstranné pásky s PET nosným materiálom plnia dve funkcie: Sú vhodné na plochú fixáciu k povrchovo upravenému sklu a na izoláciu. Vďaka tomu zvyšujú hospodárnosť a kvalitu výroby.

Vlastnosti výrobku:

  • Veľmi tenké výrobky
  • Vysoká dielektrická pevnosť
  • Odolnosť voči teplote až do 200 °C
  • Malý počet prchavých zložiek