Montáž riešenia zrkadiel v automobilovom priemysle

Pásky na montáž zrkadiel pre bezpečnú jazdu

Naše lepiace pásky na montáž zrkadiel ponúkajú významné procesné výhody v porovnaní s tradičnými metódami pripevňovania zrkadiel pomocou svoriek a tekutých lepidiel.

Optimálne videnie – Montážne riešenia zrkadiel pre vozidlá

V porovnaní s pripevňovaním pomocou svoriek ponúkajú naše profesionálne lepiace pásky určené na montáž zrkadiel množstvo výhod, napríklad zníženie hmotnosti, bezpečnú montáž komponentov, ochranu proti rozbitiu, vyplnenie medzier a vyššiu flexibilitu konštrukcie.

Naše obojstranné lepiace pásky sú ideálne pri rôznych úkonoch počas montovania zrkadla: pri montáži, pri ochrane proti rozbitiu a povrchovej ochrane. Pri montovaní nevyhrievaného zrkadla môžete s našou obojstrannou lepiacou páskou sklo zrkadla namontovať priamo na základovú dosku. Vyhrievacie teleso je v prípade vyhrievaných zrkadiel pevne namontované na jednej strane skla zrkadla a na druhej strane k základovej doske. Na montáž elektrických komponentov ponúkame pásky s výsekmi s rôznymi materiálmi, hrúbkami a farbami, ktoré uspokoja konštrukčné požiadavky.

Pri väčšine aplikácií poskytujeme upravené riešenia, ktoré využívajú možnosti vysekávania tvarov a jedinečné systémy odvíjania. Naši technológovia analyzujú výrobné procesy a poskytujú najlepšie možné riešenia.

Oblasti použitia

Aplikácie na vonkajšie zrkadlá

Aplikácie na vonkajšie zrkadlá

  • Kryt zrkadla
  • Elektronické komponenty
  • Základová doska
  • Vyhrievacie teleso
  • Sklo zrkadla

Výrobky