Náš postoj a náš program

Náš postoj a náš program

Držíme svet pohromade –
pre trvalo udržateľnú budúcnosť

Našu sociálnu a environmentálnu zodpovednosť sme vždy brali veľmi vážne. Trvalá udržateľnosť je v spoločnosti tesa už mnoho rokov jedným z hlavných strategických cieľov.

Prevzatie väčšej zodpovednosti za svet okolo nás sa stáva čoraz dôležitejšie – pre nás ako spoločnosť, pre našich zamestnancov a pre našich obchodných partnerov a zákazníkov. Preto si v spoločnosti tesa kladieme za cieľ urobiť z trvalej udržateľnosti našu prioritu a začať pracovať na tejto zásadnej transformácii nášho podnikania podstatne rýchlejšie a naliehavejšie než sme pôvodne predpokladali.  

Pre nás ako spoločnosť v chemickom priemysle je uplatňovanie holistického a vedeckého prístupu samozrejmosťou a určuje naše konanie. Spoločnosť tesa zamestnáva po celom svete viac ako päťsto vedcov, inžinierov a vývojárov produktov, ktorí pracujú na inovatívnych produktoch a procesoch. V mnohých oblastiach sa však dá pokrok dosiahnuť iba v úzkych partnerstvách s dodávateľmi a zákazníkmi. Preto spolupráce a partnerstvá v oblasti trvalej udržateľnosti tvoria neodmysliteľný pilier novej stratégie spoločnosti tesa.

Tento zložitý problém chceme riešiť priamo a zo všetkých síl. Je to výzva, na ktorú sa tešíme.

Naše hlavné zásady

  • Prijímame vedecky podložený a celosystémový prístup k trvalej udržateľnosti.
  • Trvalo udržateľný rast dosahujeme zameraním sa na inováciu.
  • Našu transformáciu k trvalej udržateľnosti vedieme transparentne, konzistentne a zodpovedne.

Náš program trvalej udržateľnosti

Ako firma sme zakotvení v spoločnosti a životnom prostredí. Bez zdravej spoločnosti neexistuje zdravá ekonomika – a bez zdravého životného prostredia neexistuje zdravá spoločnosť.

Preto preberáme zodpovednosť v celom našom hodnotovom reťazci a zvažujeme celý životný cyklus, aby sme znížili svoju stopu.

Na základe tohto pochopenia sme odvodili náš program trvalej udržateľnosti, ktorý odráža náš holistický pohľad.

Tento program zaisťuje prehľadnosť a smeruje naše úsilie a investície najzmysluplnejšími smermi.

program