Zníženie emisií

Zníženie emisií

Pre klimaticky neutrálnu budúcnosť

Riešenie globálnej klimatickej krízy a urýchlenie pozitívnych zmien sú ústrednými prvkami nášho záväzku. Naše poslanie znižovania globálnych emisií zahŕňa upstream a downstream procesy, ako aj našu vlastnú výrobu. Kľúčovým pilierom nášho záväzku je obnoviteľná energia. Od roku 2020 sme získali 100 percent nakúpenej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Okrem zníženia spotreby energie z fosílnych zdrojov hrá dôležitú rolu aj zvýšenie energetickej účinnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa zavádzame technológie, ktoré sú obzvlášť účinné pri šetrení zdrojov, energie a emisií.

Naše hlavné ciele v oblasti trvalej udržateľnosti do roku 2030

  • Klimaticky neutrálna výroba (rozsah 1 a 2) v porovnaní so základným rokom 2018.
  • V porovnaní so základným rokom 2018 sa naše nepriame emisie dodávateľského reťazca znížia minimálne o 20 % (rozsah 3).