Spotrebiče – Povrchová ochrana

Povrchová ochrana

Chráňte citlivé sklenené, plastové alebo lakované kovové diely pred poškriabaním, zašpinením alebo iným poškodením počas montáže, prepravy alebo inštalácie.

Počas montáže, prepravy alebo inštalácie môže dôjsť k poškriabaniu, zašpineniu alebo inému poškodeniu citlivých sklenených, plastových alebo lakovaných kovových dielov. Poškodeniu týchto dielov počas uvedených procesov možno predísť pomocou pásky na dočasnú povrchovú ochranu.

Použitá páska sa musí vyznačovať dostatočnou lepivosťou, musí byť odolná voči starnutiu a pri odstránení nesmie zanechávať žiadne zvyšky.

Výrobky