Upevňovanie káblov

Upevňovanie prepojovacieho modulu

Naše jednostranné pásky sú ideálne na upevňovanie fotovoltaických káblov počas prepravy a inštalácie.

Upevňovanie prepojovacieho modulu

Voľné káble na zadnej strane fotovoltaického modulu predstavujú riziko pre kvalitu výrobku a bezpečnosť inštalácie. Na upevňovanie káblov na opačnej strane modulu ponúkame rôzne jednostranné pásky.

Vlastnosti výrobku:

  • Okamžitá vysoká priľnavosť k mnohým typom podkladových vrstiev
  • Jednoduché odstránenie aj po námornej preprave v kontajneroch

Výhody výrobku:

  • Bezpečná preprava
  • Jednoduchý proces inštalácie
  • Nepoškodená a čistá podkladová vrstva

Výrobky