Segment trhu: Tlač novín a časopisov

Tlač novín a časopisov

Inovačné spojovacie pásky a doplnkové riešenia pre tlač novín, tepelnú ofsetovú tlač a rotačnú hĺbkotlač.