Segment trhu: Výroba papiera

Výroba papiera

Vodorozpustné pásky uľahčujú celý proces výroby papiera.