Upevnenie štítkov

Upevnenie štítkov

Štítky možno na sklo lepiť priamo pomocou netkaných pások.

Pomocou netkaných pások dokonale prilepíte štítky na sklo kopírovacieho stroja. Výhodou použitia obojstranných pások je čistá a jednoduchá manipulácia.

Použitá páska musí byť flexibilná, mimoriadne prispôsobivá a musí sa dať ľahko odtrhnúť, no zároveň musí byť odolná proti roztrhnutiu. Krycia vrstva sa musí dať ľahko odlepiť aj v prípade, keď má páska väčšie rozmery.