Upevnenie štítkov

Upevnenie štítkov

Štítky možno na sklo lepiť priamo pomocou netkaných pások.