Upevňovanie káblov v priestoroch pre cestujúcich

Naše ekologické pásky spoľahlivo zviažu káblové zväzky a minimalizujú emisie prchavých organických zlúčenín (VOC) v kabínach vozidiel.

Výrobky