Váš partner pri lepení v tlačiarenskom a papierenskom priemysle

Papierenský, tlačiarenský priemysel

Papierové a fóliové napojovacie pásky a pásky na upevnenie štočkov sú iba niekoľkými príkladmi z celého nášho sortimentu určeného na výrobu a spracovanie tlačových materiálov.Využitie pások

Segmenty trhu


Váš proces je naším poslaním

pwp_misia_2016_v3
00:00